Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2021
In 2014 richtte Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan de Club van Elf op. Met de financiële bijdrage van € 11 per jaar steunt u ons om het carnaval voor de jeugd van de Heerlerbaan te organiseren. De Stichting heeft als doel om carnaval toegankelijk te maken voor de Jeugd van de Heerlerbaan. Om dit te bereiken organiseren wij de Jeugdrevue en zijn daarnaast met onze Jeugdprins, Bloemenmeisje, Raad van Elf, Jeugd- en Minigarde aanwezig op diverse andere activiteiten georganiseerd in en rondom Heerlen, zoals het scholencarnaval. Gedurende alle evenementen die door de stichting worden georganiseerd zal uw naam worden gepresenteerd op ons speciaal hiervoor gemaakte sponsorbord. Wij respecteren iedere financiële bijdrage op persoonlijke titel, maar ook bijdrages namens gezinnen, families en verenigingen zullen een vermelding op het sponsorbord krijgen. U kunt uw bijdrage over maken op:  IBAN: NL 91 RABO 0148 4016 27 t.n.v. Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan o.v.v.   Uw naam - vermelding t.b.v. bordje
Stichtin   Jeu  dcarnaval HeŽlebaan g g
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2023