Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2021
Voor algemene vragen en correspondentie kunt u terecht bij: Secretariaat Stichting Jeugcarnaval Heëlebaan secretariaat@sjcheerlerbaan.nl Akkerhof 28, 6418 KV Heerlen
Onze Activiteitencommissie beheert de agenda van de Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan. Wilt u ons uitnodigen voor een proclamatie, receptie of optreden? Richt uw e-mail dan aan: activiteiten@sjcheerlerbaan.nl
Stichtin   Jeu  dcarnaval HeŽlebaan g g
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2023