Carnaval   is   het   feest   voor   iedereen.   En…   jong   geleerd,   is   oud   gedaan.   Onder   dit   mom   werd   in 1976   Stichting   Jeugdcarnaval   Heëlebaan   opgericht   door   Huub   Simons†,   Harry   Hellebrekers en   John   Rijnders.   Dit   in   samenwerking   met   Jo   Hundscheid†,   Pé   Diederen   en   Ger   Lamberts.   In de   begin   jaren   werd   het   bestuur   gevormd   door   Huub   Simons   (voorzitter),   Harry   Hellebrekers (secretaris),   John   Rijnders,   Pé   Diederen   en   Ger   Lamberts.   In   1987   werd   de   voorzittershamer overgedragen   aan   John   Rijnders.   Tijdens   het   33-jarig   jubileum   van   de   Stichting   werd   John voor   zijn   tomeloze   vrijwillige   inzet   geridderd   als   lid   in   de   orde   van   Oranje   Nassau.      In   2013 heeft   John   besloten   om   de   voorzittershamer   over   te   dragen   en   is   nu   actief   als   bestuurslid   van de Stichting. In   de   loop   der   jaren   is   er,   samen   met   veel   enthousiaste   bestuursleden   en   vrijwilligers,   bijgedragen aan   het   mogelijk   maken   voor   de   jeugd   om   op   Heerlerbaan   carnaval   te   vieren.   De   Jeugdrevue,   met de   uitroeping   van   Jeugdprins   en   Bloemenmeisje,   zijn   hierbij   de   hoofdactiviteit,   die   voor   -   maar   vooral ook   door   -   de   jeugd   van   de   Heerlerbaan   wordt   mogelijk   gemaakt.   De   presentatie   van   de   Jeugdrevue werd   22   jaar   lang   verzorgd   door   Pé   Diederen,   die   de   kinderen   enthousiasmeerde   met   zijn   beroemde leuzen:   "Vier   krumme   de   tieënen,   kniepen   de   batsen   biëeen,   hoale   deep   oam   en   rope   ing   dreivag kreftig alaaf". In 2008 nam Pé afscheid als moelemeeker. Naast   de   uitroeping   van   Jeugdprins   en   Bloemenmeisje   is   er   ieder   jaar   een   Raad   van   Elf.   En natuurlijk    ook    een    Jeugd-    en    Minigarde.    De    Jeugdgarde    werd    in    1986    door    Marlies    Rijnders† opgericht.   Ook   Marlies   Rijnders†   is   voor   haar   jarenlange   inzet   tijdens   het   33-jarig   jubileum   geridderd als   lid   in   de   orde   van   Oranje   Nassau.   Samen   met   de   gardeleiding   wordt   er   jaarlijks   veel   tijd   en aandacht   besteed   aan   de   gardedansen,   en   niet   te   vergeten   de   prachtige   en   originele   pakjes.   In   1989 werd    de    Minigarde    opgericht.    De    Jeugd-    en    Minigarde    zijn    graag    geziene    gasten    tijdens    de verschillende activiteiten waaraan de Stichting deelneemt tijdens het seizoen. En dan is natuurlijk ook voor de jeugd de optocht het hoogtepunt van het seizoen, iets waar naar uitgekeken wordt. Dankzij de deskundige leiding van Jo Cordewener kunnen we jaarlijks met een mooie wagen meetrekken in de optochten van Heerlen en Heerlerbaan. Alle kinderen, woonachtig op de Heerlerbaan, komen in aanmerking om Jeugdprins of Bloemenmeisje te worden. Deze voorwaarde geldt niet voor kinderen die het leuk vinden om deel te nemen aan de Jeugd- en Minigarde of Raad van Elf. Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan, een stukje cultuur en traditie waar we met zijn allen trots op zijn, Alaaf!
Stichtin   Jeu  dcarnaval HeŽlebaan g g
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2021
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2023