Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2021
Stichtin   Jeu  dcarnaval HeŽlebaan g g
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2023